Αρχεία: <span>Profiles</span>

Home / Profiles
Nikos Koutsougeras

Nikos Koutsougeras

Ο Κουτσούγερας Νικόλαος του Βασιλείου γεννήθηκε στην Αθήνα.

Είναι Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία Φυτοθρεπτική Α.Β.Ε.Ε., που εδρεύει στον Ασπρόπυργο, καθώς και Γενικός Διευθυντής..