Κατηγορία: <span>Academy</span>

Home / Academy
«Σύγχρονη Φυσιολογία Φυτών: Η σημασία της Ισορροπίας Ορμονών στις καλλιέργειες για μεγιστοποίηση της παραγωγής μέσω της φιλοσοφίας της Stoller Academy»

«Σύγχρονη Φυσιολογία Φυτών: Η σημασία της Ισορροπίας Ορμονών στις καλλιέργειες για μεγιστοποίηση της παραγωγής μέσω της φιλοσοφίας της Stoller Academy»

Στην ORA ACADEMY, το εργαλείο διαχείρισης της γνώσης του PHYTO GROUP (ORA Services & ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ), μία από τις αρχές της είναι και η ΣΥΝΔΕΣΗ με την ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Κοινότητα και η συνεργασία πάνω στην έρευνα αλλά και επιστροφή μέρους της Γνώσης (που έχουν αποκτήσει τα στελέχη της από την εμπειρία με τις καλλιέργειες σε όλη την...

22/04/201914/01/2020