«Σύγχρονη Φυσιολογία Φυτών: Η σημασία της Ισορροπίας Ορμονών στις καλλιέργειες για μεγιστοποίηση της παραγωγής μέσω της φιλοσοφίας της Stoller Academy»

«Σύγχρονη Φυσιολογία Φυτών: Η σημασία της Ισορροπίας Ορμονών στις καλλιέργειες για μεγιστοποίηση της παραγωγής μέσω της φιλοσοφίας της Stoller Academy»

Στην ORA ACADEMY, το εργαλείο διαχείρισης της γνώσης του PHYTO GROUP (ORA Services & ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ ), μία από τις αρχές της είναι και η ΣΥΝΔΕΣΗ με την ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Κοινότητα και η συνεργασία πάνω στην έρευνα αλλά και επιστροφή μέρους της Γνώσης (που έχουν αποκτήσει τα στελέχη της από την εμπειρία με τις καλλιέργειες σε όλη την Ελλάδα) στους νέους εκκολαπτόμενους Συναδέλφους Γεωπόνους.

Έτσι τον Μάιο του 2019, ο κ. Άγγελος Κεφάλας –Διευθυντής της ORA ACADEMY αποδεχόμενος την πρόσκληση του Dr, Δημήτρη Μπουράνη παρουσίασε στο Τμήμα Φυσιολογίας Φυτού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών το θέμα :

«Σύγχρονη Φυσιολογία Φυτών: Η σημασία της Ισορροπίας Ορμονών στις καλλιέργειες για μεγιστοποίηση της παραγωγής μέσω της φιλοσοφίας της Stoller Academy»

Την παρουσίαση ακολούθησε σειρά ερωτήσεων από τους φοιτητές, όπου ο κ. Κεφάλας απάντησε με τα αποτελέσματα των εφαρμοσμένων λύσεων της ORA SERVICES μέσω της χρήσης των εξειδικευμένων προϊόντων STOLLER τα τελευταία 5 χρόνια στην Ελλάδα, Κύπρο και Σερβία.

Οι Άνθρωποι της ORA ACADEMY αισθάνονται την υποχρέωση να ευχαριστήσουν τόσο τον Δρ. Μπουράνη όσο και τους φοιτητές που παρακολούθησαν την συγκεκριμένη εκδήλωση.